• pULec
    První ústecké environmentální centrum, z. s.
  • pULec
    První ústecké environmentální centrum, z. s.
  • pULec
    První ústecké environmentální centrum, z. s.

projekty

Projekty, které aktuálně realizujeme samostaně, ve spolupráci s ústeckými školami nebo dalšími neziskovými organizacemi.

Objevujme Střižák!

Ústecká komunitní nadace podpořila náš vzdělávací projekt, v rámci kterého vznikne dvouhodinový terénní environmentální program pro mateřské školy. Naším cílem je přiblížit dětem přírodu, historii i současnost Střížovického vrchu v Ústí nad Labem
 

Ústecké studánky

Spolu se spolkem Středohoří sobě mapujeme stav a perspektivy studánek v okolí Ústí nad Labem. Výstupem bude informační brožura, rozbory vod u nejvýznamnějších zdrojů a presentace zjištění na sociálních sítích. Podpořilo město Ústí nad Labem.
 

Rovnou za nosem

Žáci Fakultní základní školy České Mládeže vytvořili zábavné video, věnované způsobům každodenního cestování do školy. My jsme jejich snažení doplnili drobným dotazníkem. Jako bonus byl vytvořen pracovní list a metodické listy (první, druhý), věnovavané problematice emisí. Projekt byl financován Magistrátem města Ústí nad Labem.

o nás

pULec - První ústecké environmentální centrum, z.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na provozování centra environmentálního vzdělávání a ekoporadny, práci s dětmi a mládeží, praktické činnosti v ochraně přírody a krajiny, udržování a obnovu historické struktury krajiny, popularizaci myšlenek trvale udržitelného rozvoje, pořádání kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj občanské společnosti a organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody. 

Výroční zpráva 2017.

Ladislava Filipová

Předsedkyně spolku

 

 

Kateřina Marková

Místopředsedkyně spolku

  

 

Karolína Žákovská

 

  

 

Roman Kroufek

Člen rady spolku

 

 

Václav Beran

Zoolog, ornitolog

 

 

Karel Nepraš

Pedagog, botanik

 

 

Jejda... Něco se pokazilo.
Na této stránce se Mapy Google nezobrazily správně. Technické podrobnosti naleznete na konzoli JavaScriptu.

Kontaktujte nás

pULec - První ústecké environmentální centrum, z.s.

Ústí nad Labem, 400 01
Ulice Hostovická 31
Telefon: 602153234

e-mail: ekocentrumpulec@gmail.com


Vytvořte si  web zdarma